Gästplats Gränna

Lite mer än en vanlig ställplats!

Köpevillkor

Villkor bokning och betalning av plats för husbil på Gästplats Gränna. 

Dessa villkor gäller mellan Gränna Hamnkrog Park AB och den som själv eller genom annan person bokar/betalar ställplats på Gästplats Gränna. 

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ” Gränna Hamnkrog Park AB”, ”Vi” eller ”Gränna Gästplats”.  

Bokningen/betalningen gäller hyra av ställplats på Gränna Gästplats. Kunder/gäster på Gränna Gästplats är skyldiga att följa ”Ordningsregler ” som gäller för gäst/ställplatsen, detta dokument finns i sin helhet på https://grannagastplats.se/information 

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Gränna Gästplats personal rätt att avvisa från området. 

Bokning och betalning för privatperson 

För att boka & betala ställplats på webbsidan ” https://grannagastplats.se” krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish). 

Bokning av plats 

I priset ingår hyra av plats, bokningsavgiften samt tillkoppling (inkl. förbrukning) av elektricitet (16A) samt nyttjande av serviceanläggningen. 

Alla platser bokas från 13:00 till 12:00. 

Betalning/Bokningsbekräftelse 

Betalning sker direkt i samband med bokning. 

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelsen skickas via e-post. I händelse av fel skall Gränna Hamnkrog Park AB kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst. 

Avbokning av bokad plats 

Avbokning kan endast ske via e-post till info@gastplatsgranna.se. Avbokning ska ske minst 48 timmar före bokningen startar.  Vid senare avbokning återbetalas ej avgiften. 

Ansvar för egendom/vållande av skada 

Gränna Hamnkrog Park AB Pub & Restaurang AB ansvarar ej för kvarglömda saker. 

Gränna Hamnkrog Park AB ansvarar inte för skada som vållas av utomstående. 

Övriga skyldigheter och ordningsregler 

Kunden/gästerna skall vårda platsen, anläggningen väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. 

Kunden/gästerna skall mellan 22:00 och 08:00 iaktta hänsyn och tystnad gentemot andra gäster. 

Grillar som får användas är enbart. Tänk på brandrisken, se över er släckutrustning. 

Varje eluttag är på 16 ampere, vilket i princip endast innebär ström för laddning. Överuttag riskerar att slå ut hela eller delar av vårt elnät. Vid uppenbart missbruk förbehåller vi oss rätten att fakturera reparationskostnaderna. Ett uttag per bil. 

Husdjur ska hållas kopplade eller i bur. 

Miljöavfall skall läggas i miljöstation. Sopor ska läggas i anvisade sopkärl. Övrigt avfall får ej spolas eller kastas i området. 

Betalning av avgiften sker online. 

Dricksvattnet får ej användas för tvätt av fordon. 

Användandet av personuppgifter  

Genom att använda denna hemsida godkänner du också Gränna Hamnkrog Park ABs datapolicy. 

Avtalsbrott 

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Gränna Hamnkrog Park AB. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om: 

  • Villkoren i detta dokument ej uppfylls. 
  • Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i området. 
  • Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i området. 

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av leverantören. 

Force majeure 

Vid krig, naturkatastrofer, strejk, pandemi och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Gränna Hamnkrog Park AB upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Gränna Hamnkrog Park AB är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen. 

 

Gränna Hamnkrog Park AB. Org.nr: 556356–8913

E-post: info@gastplatsgranna.se

Brahegatan 35 B
563 32 Gränna 

Information
Lördag 10/6 (Saturday 10/6)

På lördag  10/6 firar en femtioåring sin födelsedag på hamnkrogen och då är den också abonnerad. Fram till 02:00 kommer det sannolikt vara lite mer ljud än vanligt men de försöker sköta detta på bästa sätt. Hoppas du och ni kan ha överseende med detta. Platser runt vattnet kommer vara mest utsatta.

Välkomna ändå
Anders Roman

On Saturday 10/6, a fifty-year-old celebrates his birthday at the harbor pub and then it is also subscribed. Until 02:00 there will probably be a little more noise than usual, but they try to manage this in the best way. Hope you and yours can be indulgent with this. Places around the water will be most vulnerable.

Welcome anyway
Anders Roman